کاتالوگ فارسی دزدگیر ماتریکس

منتشر شده در : آموزش دزدگیر خودرو تاریخ ایجاد : 2018-08-15

 اين سيستم قابليت كددادن به 4 ريموت كنترل را به روش زير دارد

 اين سيستم قابليت كددادن به 4 ريموت كنترل را به روش زير دارد
الف/ سوئيچ اتومبيل را درحالت ON قراردهيد(موتوراتومبيل را روشن نكنيد)
ب / دکمه ريست را فشار دهيد و بمدت 6 ثانيه نگهداريد سپس ول كنيد
 دراين لحظه آژير 4 مرتبه چريپ ميكند به نشانه ورود سيستم به عمليات كد گيري                                                         
ج / حال دگمه هاي I وII را برروي ريموت تصويري همزمان به مدت 1 ثانيه فشار دهيد ورهاكنيد
 تا آژيرچريپ كند سپس ريموت تصويري بعدي بدین روش كد دهید
چ / جهت كددادن به ريموت ساده مراحل الف و ب را انجام دهيد سپس دگمه هاي 3 و4 را همزمان فشار دهيد
ورهاكنيد تاآژير چريپ كند و همچنين هر بار كهخ عمليات كدگيري را انجام دهيد
كد قبلي ازحافظه دستگاه پاك ميشود و به همين دليل كليه ريموت كنترلها يتان را ميبايست
طي يك مرحله كد دهيد
 قابليت كددادن به 4 ريموت كنترل را به روش زير دارد 
الف/ سوئيچ اتومبيل را درحالت ON   قراردهيد(موتوراتومبيل را روشن نكنيد)
ب / دگمه ريست را فشار دهيد و بمدت 6 ثانيه نگهداريد سپس رها كنيد دراين لحظه آژير 4 مرتبه چريپ ميكند به نشانه ورود سيستم به عمليات كد گيري         
ج / حال دگمه هاي I   وII   را برروي ريموت تصويري همزمان به مدت 1 ثانيه فشار دهيد ورهاكنيد تا آژيرچريپ كند سپس ريموت تصويري بعدي بدین روش كد دهید
چ / جهت كددادن به ريموت ساده مراحل الف و ب را انجام دهيد سپس دگمه هاي 3 و4 را همزمان فشار دهيدورهاكنيد تاآژير چريپ كند و همچنين هر بار كهخ عمليات كدگيري را انجام دهيدكد قبلي ازحافظه دستگاه پاك ميشود و به همين دليل كليه ريموت كنترلها يتان را ميبايست
طي يك مرحله كد دهيد
برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید از راه های ارتباطی زیر با کارشناسان سیندادالکترونیک تماس بگیرید:
شماره تماس: 02166056081_02166056082

این صفحه را به دیگران معرفی کنید :

پیشنهادات ویژه در اینستاگرام سینداد الکترونیک