کاتالوگ فارسی دزدگیر چیرکار

منتشر شده در : آموزش دزدگیر خودرو تاریخ ایجاد : 2018-08-15


دستورالعمل کارکرد ها

شرح ریموت تصویری

تنظیم زمان

دکمه 2و 3 را فشار داده و نگه دارید تا ریموت وارد وضعیت تنظیم ساعت شود.علامت ساعت چشمک می زند دکمه 2 را فشار دهید تا ساعت اضافه شود دکمه 3 را فشار دهید تا مقدار دقیقه اضافه شود دکمه 4 را فشار دهید تا ریموت از وضعیت تنظیم ساعت خارج گردد.

تغییر حالت از لرزشی به صدادار

دکمه های 2 و 4 را فشار داده و نگه دارید تا وارد حالت صدادار شود همین عمل را برای تغییر به حالت لرزشی تکرار نمایید.

بی صدا روشن/خاموش

آلارم دستگاه در دو حالت بی صدا و با صدا امکان پذیر است دکمه های 3 و 4 را فشار دهید آژیر دستگاه 2 بار صدا می کند این بدان معناست که دزدگیر در حالت صدادار قرار دارد زمانی که دکمه های 3 و 4 را مجددا فشار دهید آژیر یکبار به معنی ورود به حالت بی صدا چریپ می کند

قفل (مسلح بودن دزدگیر)

وقتی اتومبیل در وضعیت عادی قرار دارد دکمه 1 را جهت فعال شدن دزدگیر فشار دهید.چراغ های راهنما یک بار چشمک می زند قفل مرکزی و قطع کن استارت فعال می شوند،دستگاه ظرف مدت 5 ثانیه مسلح می شود.

توجه : دستگاه در حالت بی صدا چریپ نمی کند منتها ریموت یک بار بوق می زند و نمایشگر ریموت علامت زیر را نشان می دهد:

غیرفعال کردن دزدگیر

دکمه شماره 2 را جهت غیرفعال کردن دزدگیر فشار دهید.

وضعیت اتومبیل : آژیر دو بار صدا می دهد و فلاشر ها دو بار چشمک زنند قفل مرکزی باز می شود.

توجه : در حالت بی صدا آژیر چریپ نمی کند.

وضعیت ریموت تصویری:

ریموت دو بار صدا می کند و صفحه نمایشگر علامت زیر را نشان می دهد.

باز کردن صندوق عقب

دکمه شماره 3 را به مدت 2 ثانیه نگه دارید تا صندوق عقب گشوده شود.

وضعیت اتومبیل

آژیر دو بار صدا می دهد فلاشر ها دو مرتبه چشمک می زنند و قفل مرکزی باز می شود.

توجه : در حالت بی صدا آژیر صدا نمی کند.

ضد سرقت

پس از روشن شدن اتومبیل دکمه های 1 و 2 را بفشارید عملیات ضد سرقت آغاز می شود.

وضعیت خودرو

چراغ ها سه مرتبه چشمک می زنند

وضعیت ریموت تصویری

ریموت شروع به سر و صدا کرده نمایشگر LCD در هر سه ثانیه چشمک می زند در این حالت درب ها قفل شده و خودرو خاموش می گردد.

در حین این عملیات هر دکمه ای از کنترل که بفشارید عملیات قطع می گردد.

اخطار جهت مسلح کردن دزدگیر

15 ثانیه پس از آن که خودرو متوقف گردیده و تمام درب های خودرو بسته شد سیستم دزدگیر به راننده جهت مسلح کردن یادآوری می نماید

وضعیت خودرو در این حالت

چراغ ها 5 مرتبه چشمک زده و آژیر 3 بار صدا می کند.

وضعیت ریموت تصویری(پیجر)

ریموت 3 مرتبه صدا کرده و صفحه نمایشگر علامتی به شکل زیر را نشان می دهد.

عکس العمل دستگاه در هنگام وقوع ضربه

در صورت مسلح بودن سیستم چراغ ها چشمک زده و آژیر به مدت 25 ثانیه صدا می کند.دکمه 2 را جهت غیر مسلح کردن سیستم و یا دکمه 1 را تنها برای قطع سر و صدا فشار دهید

توجه : در حالت بی صدا آژیر صدا نمی کند

وضعیت ریموت در این حالت

ریموت 16 بار صدای بیب بیب می دهد و صفحه نمایشگر به شکل زیر علامت می دهد

آلارم دستگاه در هنگام سرقت

در زمان مسلح بودن سیستم در صورتی که درب خودرو گشوده شود و یا سوئیچ خودرو باز شود:

خودرو:

چراغ های چشمک زن و آژیر 25 ثانیه به طور مداوم آلارم می کنند دکمه شماره 2 را جهت لغو آلارم فشار دهید.در این حالت دزدگیر نیز غیرفعال خواهد شد چنانچه در حالت آلارم دکمه 1 را بفشارید فقط سرو صدا و چشمک زدن متوقف می شود و سیستم همچنان مسلح باقی می ماند.

ریموت تصویری

در این وضعیت پیجر دستگاه 16 مرتبه بیب بیب کرده و علامت زیر روی صفحه نشان داده می شود

فراخوان صاحب خودرو

چنانچه شخصی به دنبال صاحب خودرو بگردد،می تواند بر روی برچسب مخصوصی که روی شیشه خودرو چسبانده شده است ضربه ای با انگشت وارد نماید،در این حالت پیجر با صدای زنگ مخصوصی صاحب خودرو را خبردار می کند

وضعیت خودرو

فلاشرها سه بار چشمک می زند

وضعیت ریموت تصویری

ریموت تصویری 8 مرتبه بیب بیب می کند و صفحه نمایش علامت زیر را نشان می دهد.

این برچسب را بخ سنسور کال کار چسبانیده و هر دو را به گو

این صفحه را به دیگران معرفی کنید :

پیشنهادات ویژه در اینستاگرام سینداد الکترونیک